Your location: Home > About Huiqiang > Partner

Contact us

Taizhou Huiqiang Tianyi Technology Co., Ltd.

Tel:0086-576-8265 6978

Fax:0086-576-8265 6278

Email:sales@huiqiang.com.cn

Website:www.huiqiang.com.cn

Address: 279# Juming Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou, Zhejiang, China

    Sorry, there is no corresponding data!